Умови акції Відео Подарунки Переможці Акційна продукція Зареєструвати код Баланс кодів
Офіційні правила

проведення рекламної акції під умовною назвою «Кіндер® Шоколад - Солодкі Знання»


1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Замовником рекламної акції під умовною назвою «Кіндер Шоколад - Солодкі Знання» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферреро Україна» Код ЄДРПОУ 32424407, місцезнаходження: вул. Амосова, 12, корпус 1, м. Київ, 03680, Україна (далі по тексту – «Замовник»).
1.2. Організатором рекламної акції під умовною назвою «Кіндер Шоколад - Солодкі Знання» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕД МЕЙКЕР УКРАЇНА», ЄДРПОУ 38834025; 02099, м. Київ, вул. Бориспільска, буд. 7, офіс 264, тел. (044) 3645967, (далі по тексту – «Організатор»).
1.3. Технічними партнерами рекламної акції під умовною назвою «Кіндер Шоколад - Солодкі Знання» є:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Л9», Код ЄДРПОУ 39141224, місцезнаходження: 03037, м. Київ, вул. Бориса Гаріна, буд. 66, к. 11 (далі по тексту – «Технічний партнер-1»);
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «СІГМА УА», Код ЄДРПОУ 39472326, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30-В, оф.602 (далі по тексту – «Технічний партнер-2»).

2

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖІВАЮТЬСЯ ПО ТЕКСТУ ДАНИХ ПРАВІЛ.

2.1. Акція – рекламний захід під умовною назвою «Кіндер Шоколад - Солодкі Знання», що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції, реєстрацію унікальних Кодів, визначення Переможців Акції та вручення Заохочень Акції Переможцям Акції.
2.2.Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, вчиняє дії, необхідні для участі у Акції та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
2.3. Користувач Сайту – повнолітня фізична особа, що належним чином зареєстрована на Сайті.
2.4. Сайт – веб–сайт, що належить Замовнику Акції, розміщений в мережі Інтернет під іменем www.kinder-promo.com.ua.
2.5. Акційна Продукція - продукція під ТМ «Kinder Chocolate» (Кіндер Шоколад) у спеціальній акційній упаковці (з інформацією про умови проведення Акції), що приймає участь в Акції, а саме:

 • Молочний шоколад Kinder® Chocolate з молочною начинкою (60%) масою нетто 50 г та 100 г;
 • Молочний шоколад «Kinder® Chocolate зі злаками» з молочно-злаковою начинкою (66,5%) масою нетто 94 г

2.6. Код - 10-значний унікальний код, що складається з арабських цифр від 0 до 9 та латинських літер від A до Z, розміщених у довільній послідовності, та розміщений в кожній упаковці Акційної Продукції. Код використовується Учасниками Акції для участі в Акції.
2.7. Виграшний Код – Код, що його було відібрано за результатами випадкової вибірки під час визначення Головних Переможців Акції.
2.8. Головний Переможець Акції – Учасник Акції, що зареєстрував Виграшний Код.
2.9. Гарантований Переможець Акції – Учасник Акції, що зареєстрував принаймні 3 (три) Коди та виявив бажання обміняти їх на Гарантовані Заохочення Акції.


3

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

3.1. Акція проводиться Замовником на території України*, підконтрольній українській владі (далі по тексту – «Територія проведення Акції»).
*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника, Організатора та/або Технічних партнерів гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Переможцям Акції за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Переможці вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Організатором Акції.
3.2. Акція проводиться у період з «15» серпня 2016 року (00.00.00 год. за київським часом) до «30» листопада 2016 року (23.59.59 год. за київським часом) включно (далі по тексту– «Період проведення Акції»).
3.3. Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, а також залучення нових споживачів та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Kinder Chocolate» (Кіндер Шоколад), а саме:

 • Молочний шоколад Kinder® Chocolate з молочною начинкою (60%) масою нетто 50 г та 100 г та
 • Молочний шоколад «Kinder® Chocolate зі злаками» з молочно-злаковою начинкою (66,5%) масою нетто 94 г

3.4. В Акції бере участь лише Акційна Продукція.
3.5. Купуючи Акційну Продукцію у період проведення Акції, Учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції, окрім безпосередньої ціни Акційної Продукції. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
3.6. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції не отримують жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.


4

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНІКІВ АКЦІЇ.

4.1. До участі в Акції запрошуються виключно дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя (повноліття), проживають на території України та придбали Акційну Продукцію.
4.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути визнані наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

 1. 4.2.1. працівники Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 2. 4.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
 3. 4.2.3. іноземці та особи без громадянства.

4.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 1. 4.3.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 2. 4.3.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
 3. 4.3.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;
 4. 4.3.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 5. 4.3.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції;

4.4. Беручи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.
4.5. Беручи участь у Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, в тому числі на обробку його персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер мобільного телефону, інших відомостей, що запитуються в рамках участі у Акції), Замовником Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Учаснику Акції Замовником або Організатором Акції або Технічними партнерами та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник Акції має право в будь-який момент проведення Акції відкликати свою згоду на збір та обробку його будь-яких або всіх наданих персональних даних, повідомивши письмово Виконавця та Організатор про таке своє рішення. Відкликання Учасником своєї згоди на збір та обробку його персональних даних не є підставою для виключення такого Учасника із Акції, проте унеможливлює використання його персональних даних під час визначення Переможців Акції, а відтак і можливу доставку/вручення Заохочень Акції.
4.6. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки, вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.
4.7. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил втрачає право на подальшу учать у Акції.
4.8. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Замовника та Організатора Акції від обов’язку вручити йому Заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочення Акції.
4.9. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Замовника та/або Організатора/Технічних партнерів Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі, документально підтверджені, збитки у повному обсязі.
4.10. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції залишають за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.
4.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.
4.12. Організатор/Замовник/Технічні партнери залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції, він може бути усунений від участі в Акції. Організатор/Замовник/Технічні партнери самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у Організатор/Замовника/Технічних партнерів технічних можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

5

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Протягом Періоду проведення Акції, у роздрібній торговельній мережі на території України, підконтрольній українській владі, буде доступна для продажу Акційна Продукція. Кожна упаковка Акційної Продукції містить унікальний Код.
5.2. Для участі в Акції, протягом Періоду проведення Акції, Учасник Акції має зареєструватися на Сайті, заповнивши всі обов’язкові поля анкети Учасника Акції, розміщеної на Сайті (передбачає надання Учасником Акції персональних даних та згоди на їх обробку), та /або бути дійсним користувачем послуг зв’язку принаймні одного з національних операторів мобільного зв’язку.
5.3. Брати участь в Акції можливо шляхом реєстрації Кодів одним з наступних способів:

 1. 5.3.1.шляхом реєстрації Кодів у відповідному полі Сайту (Інтернет – реєстрація);
 2. 5.3.2.шляхом відправлення Коду за допомогою SMS–повідомлення* на короткий номер 3200. В одному SMS–повідомленні може бути тільки один Код. Пропуск (пробіл) між знаками Коду, будь-які символи, що не є арабськими цифрами та/або латинськими літерами, не ставляться.
  (*Вартість SMS-повідомлення на короткий номер 3200 для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» - 0,60 грн., ТОВ «лайфселл» (life:)) - 0,94 грн., ПрАТ «МТС Україна»(МТС та Vodafone) – 0,60 грн, (в т.ч. ПДВ 20%). Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ 20%). Оператори мобільного зв’язку, самостійно встановлюють тарифікацію дзвінків для своїх абонентів. Сервіс тільки для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів);
 3. 5.3.3. Зберігати оригінали унікальних Кодів, що їх зареєстровано Учасником Акції, протягом Періоду проведення Акції, до моменту вручення Заохочень Акції.

5.4. Зареєстрований Код закріплюються за абонентським номером оператора мобільного зв’язку, що вказаний Учасником Акції під час реєстрації кожного такого Коду на Сайті /або з якого надіслано SMS – повідомлення на короткий номер 3200.
5.5. Всі Коди об’єднуються в єдину базу з фіксацією часу реєстрації, тому реєстрація шляхом SMS – повідомлень та Інтернет – реєстрація є рівнозначними та не створюють для Учасників Акції переваг або обмежень у можливості визнання їх Переможцями Акції та отримання належних їм Заохочень Акції.
5.6. У разі, якщо один і той самий учасник Акції реєструє Коди і засобами Сайту (Інтернет – реєстрація), і за допомогою SMS – повідомлень, важливо, щоб такий Учасник Акції вказував в реєстраційній формі Сайту та надсилав SMS – повідомлення з одного і того самого абонентського номера оператора мобільного зв’язку.
5.7. Код вважається прийнятим, якщо він надійшов починаючи з «15» серпня 2016 року (00.00.00 год. за київським часом) до «30» листопада 2016 року (23.59.59 год. за київським часом). Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції не несуть відповідальності за відсутність технічних можливостей/несправності мережі та інші обставини, що унеможливлюють та/або сповільнюють процес направлення Кодів у визначений строк. Незалежно від технічних можливостей, усі Учасники Акції рівні між собою.
5.8. Кожен Код може бути зареєстрований лише одним із зазначених способів – або тільки за допомогою SMS-повідомлення, або тільки на Сайті.
5.9. Один Код може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз. Повторна реєстрація одного і того ж самого Коду забороняється. Всі реєстрації Кодів мають бути підтверджені наявними оригіналами унікальних Кодів, що їх зареєстровані Учасником Акції протягом Періоду проведення Акції.
5.10. Не даватимуть право на отримання Заохочень Акції ті зареєстровані Коди, які в разі перевірки Учасник Акції не зможе підтвердити наявністю оригіналу унікального Коду. При цьому не братиметься до уваги кількість помилок (одна цифра, одна літера або усі) та будь-які їх причини (нечіткість Коду, проблеми набору SMS-повідомлення, електронного повідомлення, розлади уваги, тощо). 5.11. Впродовж Періоду проведення Акції (в т.ч., впродовж однієї доби) Учасник має право взяти участь в Акції необмежену кількість разів, але при цьому кожного разу знову виконуючи всі умови даних Правил, за виключенням наступних обмежень для забезпечення об’єктивного розподілу Фонду Заохочень Акції і запобігання підробкам:

 1. 5.11.1. з зазначенням одного абонентського номера оператора мобільного зв’язку та/або з однієї IP-адреси можна зареєструвати не більше 20 (двадцяти) коректних Кодів протягом однієї доби (з 00 год. 00 хв. 00 сек. по 23 год. 59 хв. 59 сек. за київським часом);
 2. 5.11.2. при надходженні більше 10 (десяти) неіснуючих Кодів з зазначенням одного абонентського номера оператора мобільного зв’язку або з однієї IP-адреси протягом однієї доби (з 00 год. 00 хв. 00 сек. по 23 год. 59 хв. 59 сек. за київським часом), можливість реєстрації Кодів з зазначенням цього абонентського номера або IP-адреси автоматично блокується на одну добу з моменту надходження 10 (десятого) неіснуючого Коду. Після спливу однієї доби з моменту блокування абонентського номера оператора мобільного зв’язку або IP-адреси можливість реєстрації Кодів з зазначенням цього номеру мобільного телефону або IP-адреси автоматично поновлюється;
 3. 5.11.3. при надходженні більше 30 (тридцяти) неіснуючих Кодів з зазначенням одного абонентського номера оператора мобільного зв’язку або з однієї IP-адреси протягом періоду проведення Акції, можливість реєстрації Кодів з зазначенням цього абонентського номера або IP-адреси автоматично блокується без права поновлення. Зареєстровані належним чином Коди до моменту виявлення порушення беруть участь в Акції, в тому числі у визначенні Переможців Акції. При цьому, вказаний Учасник Акції визнається порушником з моменту виявлення вказаного у даному пункті порушення.

5.12. У разі виявлення порушення Учасником Акції умов п. 5.10. даних Правил, реєстрація Кодів визнається недійсною, такі Коди не беруть участі в Акції, в тому числі у визначенні Виграшного Коду.

6

ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

6.1.Фонд Заохочень Акції складають:

 1. 6.1.1.Гарантовані Заохочення Акції:
  • за 3 (три) зареєстровані Коди – поповнення рахунку абонентського номера оператора мобільного зв’язку на суму - 15 (п’ятнадцять) грн. – 9 000 (дев’ять тисяч) шт.;
  • за 4 (чотири) зареєстровані Коди – набір для творчості (альбом та набір кольорових олівців, 6 кольорів) – 4 000 (чотири тисячі) шт.;
  • за 5 (п’ять) зареєстрованих Кодів – рюкзак для взуття - 4 000 (чотири тисячі) шт.;
  • за 6 (шість) зареєстрованих Кодів – ланч-бокс - 3 000 (три тисячі) шт.;
  • за 7 (сім) зареєстрованих Кодів – пляшка для пиття - 3 000 (три тисячі) шт.;
  • за 8 (вісім) зареєстрованих Кодів – дитяча енциклопедія про тварин - 2 000 (дві тисячі) шт.
  • .
  • за 9 (дев’ять) зареєстрованих Кодів – дитяча парасолька - 2 000 (дві тисячі) шт.;
  • за 10 (десять) зареєстрованих Кодів – дитячий термос - 3 000 (три тисячі) шт.
 2. 6.1.2.Головні Заохочення Акції: Ноутбук ASUS X540SA (X540 SA – XX039D) Chocolate Black – 10 (десять) шт.

6.2. Замовник Акції не несе жодних додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією Заохочень Акції.
6.3. Замовник Акції має право обирати/змінювати кількість, вартість, комплектацію, умови реалізації тощо Заохочень Акції.
6.4. Кількість Заохочень Акції обмежена і складає зазначену вище кількість.
6.5. Фонд Заохочень Акції складається за рахунок власних засобів Замовника Акції і використовується виключно для надання Заохочень Акції Переможцям Акції.
6.6. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, вид), зазначених у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись Технічними партнерами та/або Організатором та-або Замовником Акції протягом Періоду проведення Акції, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.
6.7. Організатор/Замовник залишає за собою право вибору характеристик і постачальника/виробника Заохочень Акції.


7

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

7.1. Учасник, що зареєстрував 3 (три) дійсні Коди і більше у відповідності до даних Правил, здобуває право на вибір та отримання Гарантованих Заохочень Акції. Кількість та види Гарантованих Заохочень, право на отримання яких здобуває Учасник Акції, не обмежена, проте залежить від кількості Кодів, що зареєстровані Учасником Акції та його власного вибору того чи іншого Гарантованого Заохочення Акції.
Учасник Акції, який здобув право на отримання Гарантованого Заохочення Акції, визнається Гарантованим Переможцем. Всього протягом Періоду проведення Акції, визначається не більше 30 000 (тридцяти тисяч) Гарантованих Переможців. Один і той самий Учасник Акції може бути повторно визнаний Гарантованим Переможцем Акції. 7.2. Визначення Головних Переможців Акції, що здобувають право на отримання Головних Заохочень Акції, проводиться «15» вересня 2016 року, «06» жовтня 2016 року, «27» жовтня 2016 року, «17» листопада 2016 року та «01» грудня 2016 року з використанням безкоштовного Інтернет-сервісу random.org шляхом випадкової вибірки серед Кодів, зареєстрованих Учасниками Акції станом на дату проведення відповідного визначення та відбору 2-х (двох) Кодів під час кожного такого визначення.
7.3. Код, який було відібрано за результатами випадкової вибірки під час кожного визначення Головного Переможця Акції, визнаються Виграшним Кодом.
7.4. Учасник Акції, що зареєстрував Виграшний Код, визнається Головним Переможцем Акції з моменту його визначення, та здобуває право на отримання одного Головного Заохочення Акції, у разі, якщо його не визнано порушником та у разі, якщо такий Учасник Акції зареєстрував принаймні 3 (три) дійсні Коди станом на дату визнання його Головним Переможцем Акції. Всього, протягом Періоду проведення Акції, визначається 10 (десять) Головних Переможців Акції. Один і той самий Учасник Акції не може бути повторно визнаний Головним Переможцем Акції.
7.5. Один і той самий Учасник Акції може бути визнаний Гарантованим Переможцем Акції та Головним Переможцем Акції. Один і той самий Учасник Акції може бути визнаний Гарантованим Переможцем Акції декілька раз протягом періоду проведення Акції. Один і той самий Учасник Акції не може бути визнаний Головним Переможцем Акції декілька раз протягом періоду проведення Акції.
7.6. Гарантований Переможець Акції і Головний Переможець Акції разом іменуються – Переможці Акції.
7.7. Одночасно з визначенням Переможців Акції, під час кожного такого визначення аналогічним чином визначається 10 (десять) Резервних Переможців Акції, що у порядку черговості здобувають право на отримання відповідного Заохочення Акції у разі неможливості вручення такого Заохочення Акції Переможцям Акції, що здобули на них право та/або втрати набутого права на отримання Заохочення з підстав, передбачених п.п. 8.19. та 8.20. даних Правил.
7.8. Головних Переможців Акції буде оголошено на Сайті протягом одного тижня з моменту їх визначення. На Сайті розміщується інформація щодо Виграшного Коду та частково відображеного абонентського номера оператора мобільного зв’язку, з якого було надіслано Виграшний Код, або який вказано у реєстраційній Анкеті Учасника на Сайті.
7.9. Остаточні результати визначення Переможців Акції фіксуються Замовником Акції та відображаються у Протоколах. Протокол з результатами визначення Головного Переможця Акції, що здобуває право на отримання Головного Заохочення Акції засвідчується нотаріально. Результати визначення, зафіксовані Замовником Акції у Протоколах, є остаточними та такими, що не підлягають оскарженню.


8

ПОРЯДОК, УМОВИ І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

8.1. Гарантовані Переможці Акції на власний розсуд можуть обміняти зареєстровані Коди на Гарантовані Заохочення Акції, в залежності від кількості дійсних зареєстрованих Кодів, за схемою, визначеною у п. 6.1.1. даних Правил, в межах наявної кількості Гарантованих Заохочень Акції, що доступна для обміну. При цьому кожен Гарантований Переможець Акції вільний у своєму виборі Гарантованих Заохочень Акції, а також, самостійно приймає рішення щодо часу та порядку обміну зареєстрованих Кодів на Гарантовані Заохочення Акції та/або їх подальшого накопичення та/або відмови від обміну зареєстрованих Кодів на Гарантовані Заохочення Акції.
8.2. Здійснити вибір Гарантованого Заохочення Акції та подальшого його обміну на зареєстровані Коди, Гарантований Переможець Акції може одним з наступних способів:

 1. 8.2.1. засобами Сайту. Послідовність дій для отримання Гарантованого Заохочення Акції наступна:
  1. 8.2.1.1. Гарантований Переможець Акції у спеціальному полі Сайту обирає Гарантоване Заохочення Акції, виходячи з доступних йому, в залежності від кількості дійсних зареєстрованих Кодів на час такого вибору, а також за умови наявності бажаного Гарантованого Заохочення Акції, натискає кнопку «ЗАМОВИТИ»;
  2. 8.2.1.2. на абонентський номер телефону оператора мобільного зв’язку, що вказаний таким Гарантованим Переможцем Акції, надходить SMS-повідомлення з кодом авторизації. Замовник/Організатор/Технічні партнери не несуть відповідальності за неможливість надсилання та/або отримання SMS-повідомлення з кодом активації з причин, що не залежать від Замовника/Організатора/Технічних партнерів;
  3. 8.2.1.3. Гарантований Переможець Акції вводить отриманий код авторизації у відповідне поле Сайту та натискає кнопку «ПІДТВЕРДИТИ»;
  4. 8.2.1.4. На Сайті з’являється повідомлення про вдалу спробу обміну Кодів на обраний Гарантованим Переможцем Акції Гарантоване Заохочення Акції;
  5. 8.2.1.5. Представник Замовника та/або Організатора Акції протягом доби з моменту замовлення Гарантованого Заохочення Акції зв’язується з відповідним Гарантованим Переможцем Акції, для уточнення необхідних персональних даних та поштової адреси для надсилання Гарантованого Заохочення Акції за допомогою послуг УДППЗ «Укрпошта»;
 2. 8.2.2. здійснивши телефонний дзвінок на телефон гарячої лінії Акції 0 800 30 40 30 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 21.00 год. за київським часом, у вихідні – з 10.00 до 22.00 за київським часом в межах території України, підконтрольній українській владі, згідно з тарифним планом відповідного оператора). Послідовність дій для отримання Гарантованого Заохочення Акції наступна:
  1. 8.2.2.1. Гарантований Переможець Акції дзвонить на номер телефону гарячої лінії Акції 0 800 30 40 30 з того абонентського номера оператора мобільного зв’язку, з якого було відправлено SMS-повідомлення для реєстрації Кодів, та/або який вказаний у реєстраційному полі Сайту та повідомляє про своє бажання обрати та отримати Гарантоване Заохочення Акції;
  2. 8.2.2.2. оператор телефону гарячої лінії Акції повідомляє інформацію щодо доступних до обміну Гарантованих Заохочень Акції для такого Гарантованого Переможця Акції;
  3. 8.2.2.3. Гарантований Переможець Акції здійснює вибір Гарантованого Заохочення Акції із доступних для нього варіантів;
  4. 8.2.2.4. оператор телефону гарячої лінії Акції уточнює необхідні персональні дані та поштову адресу для надсилання Гарантованого Заохочення Акції за допомогою послуг УДППЗ «Укрпошта»;
  5. 8.2.2.5. у строк до 30 грудня 2016 року Замовник та/або Організатор Акції надсилає обране Гарантованим Переможцем Акції Гарантоване Заохочення Акції на вказану Гарантованим Переможцем Акції адресу, за допомогою послуг УДППЗ «Укрпошта».

8.3. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції можуть вимагати предявлення оригіналу Кодів та упаковок Акційної Продукції, що відповідають кількості Кодів, що їх обміняно Гарантованим Переможцем Акції на Гарантовані Заохочення Акції .
8.4. З моменту підтвердження вибору Гарантованого Заохочення Акції, відповідна кількість Кодів, як зазначено у п. 6.1.1. даних Правил, стає не активною для подальшого обміну на Гарантовані Заохочення Акції. Проте, Коди, що їх обміняно на Гарантовані Заохочення Акції, беруть подальшу участь у визначенні Головних Переможців Акції, в порядку, визначеному даними Правилами.
8.5. Для отримання належного йому Головного Заохочення Акції Головний Переможець Акції протягом 2 (двох) календарних днів з моменту визнання його таким зобов’язаний:

 1. 8.4.1. за вказаною Замовником або Організатором, або Технічними партнерами адресою надати всі дані та копії документів, необхідні для отримання Головного Заохочення Акції, а саме: електронну копію паспорта громадянина України (усі сторінки із записами), електронну копію картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу детальну поштову адресу фактичного місцезнаходження, скан копію Виграшних Кодів та упаковок Акційної Продукції, Згоду на збір та обробку персональних даних.
  Вказані відомості та документи надаються засобами електронної пошти з метою нарахування і перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України, та надсилання Головних Заохочень Акції Головним Переможцям Акції. Головний Переможець Акції несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації.
 2. 8.4.2. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції можуть вимагати пред’явлення Виграшного Коду та/або оригіналу упаковки Акційної Продукції, тощо.

8.6. Заохочення вручаються Переможцям Акції, що здобули на них право, у строк до «30» грудня 2016 року включно. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження (вручення) Заохочень Акції та всі ризики, що можуть випливати з таких дій, бере на себе Організатор Акції.
8.7. Обране Гарантованим Переможцем Акції Гарантоване Заохочення Акції надсилається на вказану Гарантованим Переможцем Акції адресу, за допомогою послуг УДППЗ «Укрпошта». Гарантований Переможець Акції самостійно отримує належне йому Гарантоване Заохочення Акції у відповідному відділенні УДППЗ «Укрпошта», що обслуговує адресу, вказану Гарантованим Переможцем Акції. У випадку вибору Гарантованим Переможем Акції Гарантованого Заохочення Акції у вигляді поповнення рахунку абонентського номера оператора мобільного зв’язку на суму - 15 (п’ятнадцять) грн. – таке Гарантоване Заохочення Акції вручається на номер оператора мобільного зв’язку Гарантованого Переможця Акції, з якого було відправлено Коди або який вказаний у реєстраційній формі на Сайті.
8.8. Головні Заохочення Акції, надсилається Організатором Головним Переможцям Акції, що здобули на них право, засобами поштової або кур′єрської доставки на поштову адресу, що надана кожним Головним Переможцем Акції.
8.9. Заохочення Акції вважається врученим з моменту його передачі представнику поштової або кур′єрської доставки, та/або перерахування суми Гарантованого Заохочення Акції на номер оператора мобільного зв’язку.
8.10. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, тощо, таке Заохочення Акції використовується Замовником Акції на власний розсуд.
8.11. Адреса доставки Заохочення Акції має знаходитися в межах території України, підконтрольній українській владі. Адреса доставки Заохочення Акції має містити пункти доставки обраної кур’єрської служби доставки/відділення УДППЗ «Укрпошта».
8.12. Кур’єрську службу доставки для вручення Заохочень Акції, виконавця для перерахування суми Гарантованих Заохочення Акції на номер оператора мобільного зв’язку Організатор обирає самостійно на власний розсуд в такий спосіб, щоб критерії відбору задовольняли Організатора за умовами економічності, швидкості доставки та інших організаційних даних.
8.13. Гарантовані Заохочення Акції ,що не будуть отримані Гарантованими Переможцями Акції у відділеннях УДППЗ «Укрпошта» за вказаною відповідними Головними Переможцями Акції протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати їх надходження, повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що відповідний Гарантований Переможець Акції добровільно відмовився від належного йому Гарантованого Заохочення Акції і автоматично втрачає право на отримання Гарантованого Заохочення Акції та/або будь-яких компенсацій в т.ч. і грошової від Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції, а Замовник/Організатор залишає за собою право розпорядитися такими Гарантованими Заохоченнями Акції на власний розсуд.
8.14. Вручення Заохочень Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
8.15. З моменту вручення Заохочення Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів, пов’язаних з реалізацією та користуванням належним йому Заохоченням Акції.
8.16. У випадку неможливості вручити Заохочення відповідному Переможцю Акції, відсутності Переможця Акції за вказаною ним адресою, або недостовірності чи неточності зазначеної адреси – такий Переможець Акції вважається таким, що добровільно відмовився від вручення йому Заохочення Акції та не має права на отримання будь-якої компенсації в тому числі і грошової.
8.17. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції та їх представники не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем Акції належного йому Заохочення Акції з будь-яких причин, що не залежать від Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції та їх представників, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку Переможця Акції були вказані невірно та/або неточно, або змінено, тощо, так само як і у випадку неотримання від особи, визначеної Переможцем Акції, копій документів, вказаних в даних Правилах. При цьому Переможець Акції не має права на одержання від Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції та їх представників будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової. За інформацію, в тому числі контактну, яка надається Переможцем Акції, несе повну відповідальність персонально кожен Переможець Акції самостійно. Організатор та Замовник Акції приймають таку інформацію як таку, яка відповідає дійсності, та не здійснюють її перевірку.
8.18. Технічні партнери/Замовник/Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Акції Заохочень Акції після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями Акції скористатись належними їм Заохоченнями Акції з будь-яких причин та/або будь-які наслідки використання Заохочень Акції.
8.19. Неухильне дотримання всіх умов даних Правил та надання всіх передбачених документів Переможцями Акції є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених даними Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного Заохочення Акції, та не має права на одержання від Замовника/Організатора Акції будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.
8.20. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення Акції у таких випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:

 1. 8.20.1. якщо представники Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції протягом 2 (двох) календарних днів не зможуть зв’язатися з Головним Переможцем Акції для отримання повідомлення про визнання Учасника Акції Головним Переможцем Акції та/або підтвердження можливості отримання Головного Заохочення Акції, з не залежних від Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції причин;
 2. 8.20.2. якщо Переможець Акції не вчинить дій, визначених у п. 8.2., 8.3., 8.5. даних Правил, у їх сукупності та інших зобов′язань, передбачених даними Правилами;
 3. 8.20.3. якщо Переможець Акції належить до категорії осіб, визначених у п. 4.2. даних Правил;
 4. 8.20.4. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції будь-яким зручним для нього способом;
 5. 8.20.5. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції та/або Виграшний Код;
 6. 8.20.6. у разі неможливості надати оригінал Виграшного Коду та/або оригіналу упаковки Акційної Продукції;
 7. 8.20.7. у разі повторного визнання Головного Переможця Акції таким;
 8. 8.20.8. у разі неналежного виконання умов даних Правил.

8.21. У разі неможливості вручення Заохочень Акції Переможцям Акції, що здобули на них право, такі Заохочення Акції визнаються незатребуваними. При цьому відповідні Заохочення Акції не можуть бути затребуваним Переможцями Акції повторно. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Акції не видається.
8.22. У разі виявлення неможливості вручення Заохочень Акції, Замовник або Організатор Акції мають право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями Акції на свій розсуд.


9

ТЕХНІЧНІ УМОВИ АКЦІЇ.

9.1. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції здійснюють ідентифікацію та/або інформування Учасників Акції за допомогою телефонного номеру, за допомогою якого була здійснена реєстрація Коду, або який вказаний у реєстраційній формі Учасника Акції на Сайті.
9.2. Вартість кожного SMS-повідомлення, що направляється Учасником Акції, оплачується ним самостійно за власний рахунок. Право на участь в Акції не пов’язане з внесенням вказаної суми SMS-повідомлення як плата за участь в Акції, а фонд Заохочень Акції не формується за рахунок оплати Учасниками Акції вартості SMS-повідомлень.
9.3. На дату початку Періоду проведення Акції, вартість одного SMS-повідомлення на номер 3200 для абонентів мережі ПрАТ«Київстар» - 0,60 грн., ТОВ «Лайфселл» (life:)) - 0,94 грн., ПрАТ "МТС Україна"(МТС та Vodafone) – 0,60 грн, (в т.ч. ПДВ 20%). . Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ 20%). Оператори мобільного зв’язку, самостійно встановлюють тарифікацію дзвінків для своїх абонентів. Сервіс тільки для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів.
9.4. Інформаційна (технічна) підтримка SMS-повідомлень здійснюється за тел.: (044) 362-75-05 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00 за київським часом (в межах території України, підконтрольній українській владі, згідно з тарифним планом відповідного оператора). Інформаційну (технічну) Підтримку надає Технічний партнер-1. Зазначена підтримка пов’язана виключно з питаннями порядку відправки й отримання SMS-повідомлень та Інтернет - реєстрації. Технічну підтримку Інтернет - реєстрації також здійснює Технічний партнер-2.
9.5. Інформаційна підтримка Інтернет реєстрації здійснюється за телефоном гарячої лінії 0 800 30 40 30 з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 21.00 год. за київським часом, у вихідні – з 10.00 до 22.00 за київським часом (в межах території України, підконтрольній українській владі згідно з тарифним планом відповідного оператора) або засобами сервісу Сайту «Питання та відповіді» шляхом обміну електронним повідомленнями. Повідомлення – відповідь на запит Учасника Акції обробляється та надсилається протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання запиту.
9.6. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується ним самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом оператора даної послуги.
9.7. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень витрати, пов’язані з відправкою SMS-повідомлень, дзвінками на телефон гарячої лінії та користуванням мережею Інтернет як для реєстрації Кодів, так і для отримання будь-якої інформації про Акцію).
9.8. Витрати на реєстрацію Коду, здійснену з помилками, підлягають оплаті Учасником Акції на тих же умовах, що і витрати на відправку правильного повідомлення.
9.9. Реєстрація Коду не дає особі права вважатися Учасником Акції в наступних випадках і не дає права на участь в визначенні Переможців Акції, якщо вона здійснена з порушенням умов цих Правил, зокрема:

 1. 9.9.1.якщо SMS-повідомлення або дані при Інтернет-реєстрації містить більше одного Коду;
 2. 9.9.2. якщо SMS-повідомлення або дані при Інтернет-реєстрації не містить Коду;
 3. 9.9.3. якщо SMS-повідомлення або дані при Інтернет-реєстрації не можуть бути ідентифіковані (не містить всі елементи Коду або містить їх в невірному форматі, містить окрім Коду зайві пропуски/пробіли, символи);
 4. 9.9.4. якщо SMS-повідомлення відправлене або Інтернет-реєстрація здійснена Учасником Акції з порушенням строків реєстрації, що встановлені цими Правилами;
 5. 9.9.5. якщо такий Код вже було зареєстровано.

9.10. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають відношення до реєстрації Кодів, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема (але не виключно):

 1. 9.10.1. за розірвання договірних відносин оператором (-ами) мобільного зв’язку і, як наслідок - неможливістю відправки SMS-повідомлення на короткий номер 3200 та/або отримання повідомлення про визнання Учасника Акції – Переможцем Акції;
 2. 9.10.2. за затримки SMS-повідомлень, а також будь-які інші технічні збої операторів мобільного зв’язку, що виникли не з вини Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції;
 3. 9.10.3. за нез’єднання з коротким номером 3200, на який слід надіслати SMS-повідомлення, якщо оператором мобільного зв’язку в конкретному місті (місцевості) така послуга не підтримується;
 4. 9.10.4. за недоставку повідомлення про визнання Учасника Акції Переможцем Акції, якщо його мобільний телефон вимкнений або знаходиться поза зоною дії мережі оператора протягом більш ніж 6 (шести) годин поспіль;
 5. 9.10.5.за р озірвання договірних відносин з постачальником Інтернет послуг, як наслідок - неможливістю реєстрації Кодів;
 6. 9.10.6. за затримки реєстрації Кодів, а також будь-які інші технічні збої у роботі Інтернет, що виникли не з вини Замовника/Організатора/Технічних партнерів Акції;
 7. 9.10.7. за будь-які інші збої в роботі мережі Інтернет;
 8. 9.10.8. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками Акції для реєстрації Кодів.

9.11. Замовник/Організатор Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з Учасників Акції.
9.12. Для відмови від отримання SMS-повідомлень Учасник Акції повинен зателефонувати за телефоном технічної підтримки: (044) 362-75-05 або телефоном гарячої лінії: 0 800 30 40 30, та повідомити про бажання відмовитись від отримання SMS - повідомлень. Зазначені дії Учасника Акції є підставою для припинення відправки SMS - повідомлень зазначеному Учаснику Акції. Якщо Учасник Акції не здійснив відмову від отримання SMS – повідомлень в порядку, визначеному даним пунктом, вважається, що наявна згода Учасника Акції на отримання SMS – повідомлень


10

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

10.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на Сайті http://kinder-promo.com.ua або за телефоном гарячої лінії 0 800 30 40 30
10.2. Замовник/Організатор Акції не несуть відповідальності за:

 1. 10.2.1.неознайомлення з даними Правилами Акції;
 2. 10.2.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах;
 3. 10.2.3. неможливість реєстрації Кодів, що не відповідають заданому формату, відправлені з помилками та/або відправки SMS-повідомлення та/або реєстрації Коду на Сайті через завантаження лінії або перебої у роботі операторів мобільного зв’язку та/або мережі Інтернет, тощо;
 4. 10.2.4. зміну тарифікації дзвінків мобільними операторами;
 5. 10.2.5. неотримання Заохочень Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Замовника/Організатора Акції;
 6. 10.2.6. неможливість скористатися правом на отримання Заохочення Акції;
 7. 10.2.7. неможливість скористатися Заохоченнями Акції;
 8. 10.2.8. за наслідки використання Заохочень Акції;
 9. 10.2.9. якість та умови надання послуг кур’єрської служби доставки/відділення УДППЗ «Укрпошта».

10.3. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

 1. 10.3.1. Замовник Акції має право змінити Правила Акції. Про зміну умов Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;
 2. 10.3.2. Інформація про факт перемоги, а також Ім’я та місце проживання будуть опубліковані на Сайті без сплати будь-якої винагороди, за умови відсутності письмових заперечень з боку Переможця щодо такого опублікування його персональних даних;
 3. 10.3.3. Учасник/Переможець Акції підтверджує свою повну, явну та безумовну згоду на здійснення Замовником Акції збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/Переможця Акції персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
 4. 10.3.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних Правил. Факт відправки Замовнику/Організатору/Технічним партнерам Акції будь-яких персональних даних засвідчує явну згоду Учасника Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Замовником/Організатором/Технічними партнерами Акції згідно з Правилами використання персональних даних.
 5. 10.3.5. Замовник Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення Акції, для інформування її Учасників про майбутні активності Замовника, за умови відсутності письмових заперечень з боку Учасника Акції щодо такого інформування. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання інформації про майбутні активності Замовника та відкликати свою Згоду на збір та обробку персональних даних. З моменту повідомлення про відкликання Згоди на збір та обробку персональних даних, відповідний Учасник втрачає право на подальшу участь у Акції.

10.4. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених даними Правилами.
10.5. Замовник/Організатор/ Технічні партнери Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції та/або розподілу Заохочень між Переможцями Акції.
10.6. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-які заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів проведення Акції, або ж, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даною Акцією.
10.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Організатором/Технічними партнерами Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
10.8. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.
10.9. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Замовником Акції. Рішення Замовника Акції з усіх питань, пов’язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.
10.10. Замовник/Організатор/Технічні партнери Акції мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.
10.11. Обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням Заохочень Акції, а також відповідальність за невиконання даного обов’язку несе Організатор.
10.12. Всі претензії щодо якості отриманих Заохочень повинні бути направлені безпосередньо виробникам таких Заохочень.

Зареєструвати код
Невірний формат номеру.
Правильний формат: +38 (0ХХ) ХХХ ХХ ХХ.
Нам потрібно переконатися, що ви не робот.
Оберіть малюнки, на яких зображено .
Відправити


перевірити баланс

Неправильний формат коду

Уважно перевірте та спробуйте ще раз!
З будь-якіх питань щодо Акції звертайтеся на
Гарячу лінію за номером 0 800 30 40 30
або сюди

Зареєструвати ще

Такого коду не існує

Уважно перевірте та спробуйте ще раз!
З будь-якіх питань щодо Акції звертайтеся нa
Гарячу лінію за номером 0 800 30 40 30
або сюди

Зареєструвати ще

Помилка

Сталася помилка. Можливо Ви ввели неіснуючий номер телефону

Такий код вже Зареэстровано

Уважно перевірте символи на Акійній упаковці, та спробуйте ще раз.

Зареєструвати ще

Наша акція ще не роЗпочалася

реестуйте код з 15 серпня та вигравайте подарунки із Kinder

На жаль,
Акцiю вже Завершено

Переглянь результати акції на сторінці "Переможці" Дякуємо за участь та чекайте нові Акції від Kinder!

Ви перевищили кількість невдалих спроб реєстрації коду

На жаль, Ви не зможете реєструвати більше кодів протягом доби.
! Звертаємо увагу,
що протягом Акції можливо зареструвати
не більше 30 некоректних кодів

Ваш номер телефону Заблоковано до кінця Акції

Повторне розблокування неможливе. У разі виникнення запитань зверніться на
Гарячу лінію за номером
0 800 30 40 30 або сюди.

Код прийнято

Вітаємо! Ви приймаєте участь в акції ! Ми розігруємо 30 000 гарантованих подарунків, а також 10 ноутбуків

OK

Код прийнято

Для отримання гарантованого подарунку залишається лише 1 код. Тож мерщій реєструй його!

OK

Код прийнято

Для отримання гарантованого подарунку залишається лише 2 коди. Тож мерщій реєструй його!

OK

Код прийнято

На Вашому балансі достатньо кодів, щоб замовити подарунок! Перевірте баланс та ознайомтесь з доступними подарунками.

OK

Дякуємо За питання!

Ми дамо відповідь впродовж доби.

OK

Замовлення подарунку
успішно виконано!

Протягом доби з Вами зв’яжеться оператор для уточнення деталей доставки.

Замовлення подарунку
успішно виконано!

Протягом доби Ваш номер телефону буде поповнено на 15 гривень.

Поставити Запитання
Поле не може бути пустим.
Некоректна електронна адреса.
Невірній формат телефону
Поле не може бути пустим.
ВІДПРАВИТИ
Встигни взяти участь в акції!
Обмінюй коди на гарантовані подарунки!